Strona główna » Biblioteka Główna » Informacje ogólne » Mały Przewodnik dla Studentów
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
MAŁY PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

Jak się zapisać? 

Zapisy prowadzone są w Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Do wpisu należy przedłożyć aktualną legitymację studencką. Podczas zapisu student zobowiązany jest podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i wyrazić zgodę na przechowywanie danych osobowych w bazie Biblioteki.

 

Jak sprawdzić czy poszukiwana książka jest w Bibliotece?

W holu Biblioteki Głównej udostępnione są katalogi biblioteczne: tradycyjny katalog kartkowy alfabetyczny i katalog komputerowy - książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i materiałów dydaktycznych.

Chcąc sprawdzić, czy książka jest dostępna w magazynie należy wyszukać ją w katalogu komputerowym. Przy każdym opisie znajduje się status książki (CZYTELNIA, WYPOŻYCZALNIA) i informacja o dostępności egzemplarza (Dostępne, Wypożyczone, Przewidywany zwrot). Katalog komputerowy funkcjonuje również w Internecie pod adresem: http://katalogbiblioteczny.ah.edu.pl

Możliwość kompleksowego wyszukiwania daje multiwyszukiwarka "FIDKAR PUŁTUSKI", dzięki której można równocześnie przeszukiwać katalogi Biblioteki AH, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy oraz Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej UW (wystarczy zaznaczyć wybrane katalogi).


Wypożyczenia książek

Wypożyczenia "do domu" zarezerwowane są dla studentów i pracowników naukowych Akademii Humanistycznej. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni. Data zwrotu jest wyznaczona przy wypożyczeniu. Przedłużenie terminu zwrotu książki jest możliwe wtedy, gdy nie jest zarezerwowana przez  innego czytelnika. Termin wypożyczenia książki można przedłużyć osobiście w Wypożyczalni naszej biblioteki, telefonicznie, dzwoniąc pod nr 23 692 97 34 oraz wysyłając e-mail na adres: wypozyczalnia@ah.edu.pl
Książki można zwrócić za inną osobę, przy zwrocie należy podać jej imię i nazwisko. Wypożyczyć  książkę za inną osobę lub na jej konto, można jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia  podpisanego przez tę osobę. Zagubienie książki należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni.


Jak zamówić książkę przez Internet?

Przyjdź do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Tu otrzymasz indywidualne hasło dostępu, jak również sprawdzisz swój numer karty czytelnika. Następnie wybierz bazę biblioteczną KATALOG KSIĄŻEK. Kliknij na link >>Zamawianie książek on-line<< . Odszukaj w katalogu nr egz. książki, którą zamierzasz wypożyczyć. Przy każdym identyfikatorze książki znajduje się przycisk „Zamów”. Kliknj na przycisk i wypełnij formularz zamówienia. W pierwszym polu wpisz swój numer karty czytelnika, a w drugim hasło, które otrzymałeś w Wypożyczalni. Zamawiać można tylko książki o statusie WYPOŻYCZALNIA. Nie można zamawiać egzemplarzy ozn. CZYTELNIA, mimo że znajduje się przy nich przycisk „Zamów”. Pamiętaj, że zamówienie należy wysłać najpóźniej na dwie godziny przed odbiorem książki. Zamówienie złożone po godz. 16-tej, realizowane jest dnia następnego od godz. 10-tej. Jeżeli nie odbierzesz książek w ciągu 3 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

Ważne! System komputerowy nie zmienia informacji o dostępności książki po jej zamówieniu aż do chwili wypożyczenia jej przez czytelnika, dlatego książka widoczna jako dostępna może być  już zarezerwowana przez innego czytelnika. W przypadku, kiedy książkę zamawia kilku czytelników,  o pierwszeństwie wypożyczenia decyduje godzina wydrukowana na rewersie.

 

Korzystanie z Czytelni

Z książek i czasopism zgromadzonych w Czytelni korzystać można wyłącznie na miejscu. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek (księgozbiór podręczny) i czasopism bieżących. Czasopisma oprawne (roczniki z lat ubiegłych) zamawia się w Czytelni, wypełniając uprzednio rewers. W Czytelni obowiązuje absolutna cisza (nie jest możliwa praca zespołowa). Do Czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich oraz toreb i plecaków, okrycia powinny być pozostawione w szatni, bagaże w zamykanych szafkach depozytowych.
Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów. Prawo do korzystania z Internetu w Czytelni przysługuje każdemu studentowi AH. Istnieje również możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Student, który chce korzystać z Internetu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie  bibliotekarza i pozostawić dokument tożsamości.

 

Opłaty za usługi

Wydruk komputerowy z Systemu Informacji Prawnej LEX i Internetu czarno-białe wydruki formatu A 4: 0,20 zł

Usługi kserograficzne wykonywane są w prywatnym punkcie kserograficznym w budynku dydaktycznym Uczelni.  
Cennik
A 4 jednostronnie - 0,25 zł
A 3 jednostronnie - 0,50 zł

 

O czym warto wiedzieć

Karta obiegowa - wydawana jest w dziekanacie, podbić ją można po zwróceniu wszystkich książek. Podbicie karty obiegowej zamyka konto czytelnicze. Konto czytelnicze - informacja o aktualnym stanie wypożyczeń. Rewers - należy podpisać go wypożyczając książkę (wypełniony pozostaje u bibliotekarza).

Wypożyczenia krótkoterminowe dla studentów

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne - realizowane są w Informatorium. Aby zamówić książkę, należy wypełnić formularz zamówienia podając:

- dokładny opis bibliograficzny publikacji

- lokalizację pozycji (pomoc można uzyskać w Informatorium)

Następnie należy złożyć go bezpośrednio w Informatorium u dyżurującego bibliotekarza. Zamawiający ponosi koszt przesyłki pobraniowej za książki oraz koszt wykonania i przesłania odbitek w przypadku wydawnictw ciągłych.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książki sprowadza się z:

- bibliotek uczelnianych

- miejskich bibliotek miast wojewódzkich

- towarzystw naukowych i instytucji rządowych

Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni.

Termin zwrotu określa biblioteka wypożyczająca.