| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
BAZY DANYCH

IBUK Libra - czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Subskrypcja obejmuje 1104 publikacje z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Dostęp z komputerów AH i komputerów domowych (po uzyskaniu loginu i hasła w   
                                          Wypożyczalni).

 
 
Oxford Journals - kolekcja pełnych tekstów czasopism wydawnictwa Oxford Press. Zakres tematyczny obejmuje nauki humanistyczne i społeczne (dostęp wyłącznie z komputerów AH).

                                                

                                              Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki

                     (dostęp z komputerów w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego)

Elsevier  - baza czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier. Kolekcja obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection, w tym ok. 1700 tytułów z rocznikami od 1995 r. do bieżącego oraz archiwa 200 tytułów niekontynuowanych.

 

 

Springer – baza czasopism i książek elektronicznych wydawnictwa Springer. Obejmuje 1955 tytułów bieżących czasopism oraz pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996, a także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, kolekcję 3009 e-książek wydanych w roku 2005 oraz kolekcję 9983 e-książek wydanych w latach 2009-2011 i 58 wydawnictw encyklopedycznych.


Web of Knowledge - (dawniej SCI-Ex ) - pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters, w tym baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. Indeksów cytowań):

Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.


WILEY&BLACKWELL - kolekcja 1405 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.

 

Scopus - produkowana przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250
sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych,  których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych,
oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www.


   Science - dostęp do rocznika bieżącego czasopisma Science i archiwów od 1997 r.


 

   Nature- dostęp do rocznika bieżącego czasopisma Nature i 4 roczników archiwalnych

  


  EBSCO - 15 bibliograficznych i pełnotekstowych baz elektronicznych


Academic Search Complete - multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych.

Agricola - baza danych zawierająca rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA. Jej zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 miliona cytowań.

Business Source Complete - jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1965 r.

ERIC  Educational Resource Information Center -  zawiera ponad 1 300 000 rekordów oraz odsyłacze do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 -  bibliograficzna baza danych powstałych w Europie prac dotyczących obu Ameryk. Zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

GreenFILE - zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access)

Health Source - Consumer Edition - baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition - baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający     1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Library, Information Science & Technology Abstracts - baza 560 głównych czasopism tematycznych („core journals"), blisko 50 czasopism priorytetowych („priority journals:) oraz niemal 125 czasopism objętych indeksowaniem selektywnym („selective journals"); obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

MasterFILE Premier - multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst niemal 1 700 czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny obejmuje zasadniczo wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 592 000 fotografii, map i flag.

MEDLINE - baza zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Newspaper Source - baza zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet oraz pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Regional Business News - baza zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

Teacher Reference Center - udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

AHFS Consumer Medication Information - jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji
o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów.