| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
NAJNOWSZE NABYTKI

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019 R.

  Badania
archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017 / [red.
  Jacek Wierzbicki] ; Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  [et al.]
  Poznań : [UAM. Instytut Prahistorii], 2018. - 352 s. : il., mapy, pl. ; 25 cm
  ISBN 978-83-85872-13-9

  BARCZEWSKA-DZIOBEK AGATA
 
Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym / Agata
  Barczewska-Dziobek. - Stan prawny na 30.11.2018 r.
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 241 s. ; 24 cm
 
ISBN 978-83-7996-619-6 

  CYGAN BARBARA
 
Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan
  Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2019. - 184 s. : il. ; 21 cm
  (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
  Krakowie ; nr 871, 0239-6025)
  ISBN 978-83-8084-214-4
  CZACHÓR ZBIGNIEW
 
Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty / Zbigniew Czachór, Adam
  Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek
  Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
  im. Adama Mickiewicza, 2019. - 395 s. ; 25 cm
  ISBN 978-83-65817-42-6
  DEPTUŁA MARIA
 
Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań
  dzieci i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2018. - 150 s. - 24 cm
  ISBN 978-83-01-20377-1

  GASZTOLD-SEŃ PRZEMYSŁAW
 
Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut
  Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Warszawa : IPN, 2019. - 829 s. : il. ; 25 cm
  (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 135)
  ISBN 978-83-8098-420-2
  Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017) : in memoriam / red. Piotr Kaszubowski
  Ciechanów : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018. - 151 s. : il. ; 24 cm
  (Mazowieckie Zeszyty Naukowe ; nr 4)
  ISBN 978-83-64465-32-1


  JADCZAK-SZUMIŁO TERESA
 
Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik
  praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona
  Kraków : Suprema Lex Centrum Szkoleń Kadr i Samorządowców, 2018. - 120 s. ; 24 cm
  (Psychologia - Prawo)
  ISBN 978-83-944691-8-4
  KAWECKI IRENEUSZ
 
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 200 s. ; 25 cm
  ISBN 978-83-7996-640-0
 

  

 

  KORDACZUK-WĄS MARZENA
 
Działania profilaktyczne : planowanie i realizacja / Marzena Kordaczuk-Wąs
  Warszawa : Wydawnictwa Drugie, cop. 2018. - 94 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8022-035-5


  The Korean Peninsula : unification trajectories : insights from Poland and Germany / ed.
  by Krzysztof Kozłowski, Klaus Stuwe
  Warsaw : SGH Publishing House. SGH Warsaw School of Economics, 2017. - 148 s. :
  wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8030-199-3

  Kutnowski słownik biograficzny : szkice o ludziach i czasach. T. 3 / [red.: Jan Bolesław
  Nycek, współpr. red. Małgorzata Debich]
  Kutno : Muzeum Regionalne : Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, 2017. - 192 s. : il. ;
  25 cm
  ISBN 978-83-63899-20-2

  Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt ;
  [tł. Piotr T. Żebrowski] ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Poznań : MA, 2018. - 568 s. : il., mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm + CD-ROM
  (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 22)
  ISBN 978-83-60109-63-2
  NIEMCZUK ANDRZEJ
 
Podmiot w filozofii praktycznej : preludia / Andrzej Niemczuk
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 229 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7996-608-0

  PATRO-KUCAB MAGDALENA
 
W kręgu spraw prywatnych i publicznych : korespondencja Alojzego Felińskiego z lat
  1795-1820 / Magdalena Patro-Kucab
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 339 s. : il. ; 25 cm
  ISBN 978-83-7996-615-8

  PERZYŃSKI BENEDYKT
 
Kl Soldau : tablica pamięci / Benedykt Perzyński
  Działdowo : Starostwo Powiatowe, 2018. - 96 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-938607-8-4


  RAMOTOWSKA FRANCISZKA
 
Warszawa przedstyczniowa : przebudzenie : "rewolucja moralna" / Franciszka
  Ramotowska ; oprac. Dorota Lewandowska i Małgorzata Osiecka
  Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018. - 313 s., [1] k. pl. złoż. :
  il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-65681-41-6
  RATYŃSKI MATEUSZ
 
Jan Dębski (1889-1976) : polityk kompromisu / Mateusz Ratyński ; Muzeum Historii
  Polskiego Ruchu Ludowego
  Warszawa : MHPRL, 2019. - 414 s., [28] s. tabl. ; 25 cm
  (Ludowa Biblioteka Niepodległości)
  ISBN 978-83-7901-155-1
   RAZIGRAEV OLEG VOLODIMIROVIC
 
Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym / Olech
  Razyhrayev ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
  Polskiemu
  Warszawa : IPN, 2019. - 454 s., [24] s. tabl. ; 21 cm
  (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 139)
  ISBN 978-83-8098-535-3


  ROGOWSKA BARBARA
 
Funkcje polityczne świąt państwowych i religijnych w Polsce Ludowej / Barbara I.
  Rogowska
  Wrocław : Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 294 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-934585-7-8

  RUSINOWA IZABELLA
 
Emigracja oraz Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku / Izabella
  Rusinowa ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Akademickie Towarzystwo
  Edukacyjno-Naukowe "Atena"
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2018. - 363 s., [8] s.
  tabl. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7549-284-2  RYNKOWSKA DOROTA
  Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej
  Polskiego Czerwonego Krzyża / Dorota Rynkowska
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 259 s. : il., wykr. ; 25 cm
  ISBN 978-83-7996-643-1

  SIEMIĄTKOWSKI ZBIGNIEW
 
Między złudzeniem a rzeczywistością : oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława
  Gomułki / Zbigniew Siemiątkowski
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. - 357 s. ; 23 cm
  ISBN 978-83-66220-31-7

  SZELA ANDRZEJ
 
Kuczbork-Osada : Nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela
  Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 185 s., [1] k. pl.
  złoż. : il., pl., rys., wykr. ; 30 cm + CD-ROM
  (Światowit. Supplement Series P, Prehistory and Middle Age ; vol. 21)
  ISBN 978-83-61376-98-9
   ŚLADKOWSKI WIESŁAW
 
Ferdinand Foch : marszałek trzech narodów Francji, Wielkiej Brytanii, Polski / Wiesław
  Śladkowski
  Lublin : Drukarnia Tekst, 2018. - 231 s. : il., mapa ; 22 cm
  ISBN 978-83-63693-31-2

  Średniowieczny mercator christianus : praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne /
  pod red. Marcina W. Bukały, Grzegorza Myśliwskiego
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 134 s. : rys. ; 24 cm
  (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 8)
  ISBN 978-83-7996-598-4 

  Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego :
  wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka ; [tł. Agata Drejer-Kowalska] ;
  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Poznań : MA, 2018. - 314 s., [1] k. tabl. złoż. : il., rys., wykr. ; 30 cm
  (Bibliothecka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 20, 0208-4988)
  ISBN 978-83-60109-62-5  WINIARSKI JERZY
 
Wokół "Wojny chocimskiej" Ignacego Krasickiego : dyskursy możliwe tekstów kultury
  / Jerzy Winiarski
  Stary Toruń : Studio KROPKA dtp - Piotr Kabaciński, 2019. - 205 s., [6] s. tabl. ; 21 cm
  ISBN 978-83-945148-3-9

  WITKOWSKA-PALEŃ ANNA
 
Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania
  przemocy / Anna Witkowska-Paleń
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 422 s. : wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-652-3

  Wpisani w życie Twoje, Stanisławie : wspomnienia o Stanisławie Pajce / [red. nauk.:
  Jerzy Kijowski ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
  Ostrołęka : OTN ; [Kadzidło] : współwyd.: Urzad Gminy, 2018. - 192 s. : il. ; 25 cm
  ISBN 978-83-62775-37-8

 
 
LUTY-MARZEC 2019 R.

 


  Akty
konstytucyjne Nowej Zelandii / tł. z jęz. ang. Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba
  ; Biblioteka Sejmowa
  Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018. - 231 s. ; 20 cm
  (Konstytucje Świata)
  ISBN 978-83-7666-594-8


  Bezpieczeństwo
Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk.
  Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska
  Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. - 297 s. ; 21 cm
  (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
  Krakowie ; nr 838)
  ISBN 978-83-8084-139-0
  BOURKANE MATEUSZ
 
Epika i dzieje : studia o polskiej powieści historycznej w XIX i XX wieku / Mateusz
  Bourkane
  Poznań : Rys, 2018. - 131 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-65483-69-0

  BOŻYK IZABELA
 
Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku / Izabela Bożyk, Stefan Józef
  Pastuszka, Romuald Turkowski
  Łopuszno : Gminna Biblioteka Publiczna ; Kielce : Ludowe Towarzystwo Naukowo-
  Kulturalne. Oddział, 2018. - 722 s. ; 25 cm
  ISBN 978-83-88161-62-9
  Cyberbezpieczeństwo
: zarys wykładu / red. nauk. Cezary Banasiński ; [aut.] Cezary
  Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz
  Jagiełło, Filip Krzyżankiewicz, Arwid Mednis, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak,
  Adam Szafrański, Ryszard Szpyra, Kazimierz Waćkowski, Paweł Widawski, Joanna
  Worona, Zofia Zawadzka. - Stan prawny na 15 października 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 501 s. : rys. ; 25 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8160-139-9


  Demokracja w Polsce po 2015 roku / red. nauk. Danuta Plecka
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. - 253 s. : il. 23 cm
  ISBN 978-83-8019-915-6  Dylematy współczesnej obronności Polski. 2, Pozamilitarne uwarunkowania obronności
  państwa / red. nauk. Mirosław Marciniak ; Wojskowa Akademia Techniczna im.
  Jarosława Dąbrowskiego
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 270 s. : il., wykr. ; 23 cm
  (Securitas et Societas)
  ISBN 978-83-8019-839-5
  Herbert w listach : (auto)portret wieloraki / pod red. Tomasza Korpysza i Wojciecha
  Kudyby
  Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018. - 348 s. ; 26 cm
  (Jubileusze)
  ISBN 978-83-7982-318-5

  Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej / red. nauk. Magdalena Mikołajczyk,
  Agata Tasak
  Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2017. - 183 s. ; 21 cm
  (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
  Krakowie ; nr 803, 0239-6025)
  ISBN 978-83-8084-076-8
  LISZCZ TERESA
 
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - 12. wyd., stan prawny na 15 wrzesnia 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 659 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8124-970-6

  Mazowsza
Północnego drogi do niepodległości / red. nauk.: Adam Koseski, Janusz
  Szczepański ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019. - 303 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7549-215-4


  Miscellanea Historico-Archivistica. T. 25 / [red. nauk. Jacek Krochmal ; kom. red. Henryk
  Bartoszewicz, Jerzy Gaul, Janusz Grabowski, Małgorzata Kośka, Jacek Krochmal,
  Michał Kulecki, Dorota Lewandowska, Alicja Nowak, Małgorzata Osiecka, Hubert Wajs,
  Jarosław Zawadzki] ; Archiwum Główne Akt Dawnych
  Warszawa : DiG : AGAD, 2018. - 400 s. : il. ; 24 cm 
  ISBN 978-83-950783-1-6 
   Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie / pod red. nauk. Miry
  Malczyńskiej-Biały, Krzysztofa Żarny
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 301 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-577-9


  Obszary polonistyki. 4, Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod
  red. nauk. Marii Krauz
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 182 s. ; 23 cm
  ISBN 978-83-7996-596-0


  OCZKO PIOTR
 
Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 1, Umywalnia na Zamku
  Wysokim w Malborku : jej historia i wystrój / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpr. Artura
  Dobrego : Muzeum  Zamkowe w Malborku
  Malbork : MZ, 2018. - 270 s. : il., rys. ; 31 cm
  ISBN 978-83-60518-97-7
  OCZKO PIOTR
 
Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 2, Mody i wnętrza / Piotr
  Oczko ; przy współpr. Jana Pluisa ; Muzeum Zamkowe w Malborku
  Malbork : MZ, 2018. - 287 s. : il., mapa, pl. ; 31 cm
  ISBN 978-83-60518-98-4

  Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela ; [aut.] Paweł Dąbek,
  Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard
  Szostak, Piotr Wiatrowski. - 3. wyd., stan prawny na 1 września 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 304 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwwer)
  ISBN 978-83-8160-121-4
  POMIANOWSKA MAŁGORZATA
 
O szkole od nowa : rozmowy o edukacji / Małgorzata Pomianowska, Małgorzata
  Stańczyk
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 347 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-8107-725-5

  PRAUSS STANISŁAW PAWEŁ
 
Dla Rzeczypospolitej i Europy : wspomnienia twórcy słynnych samolotów bojowych
  PZL-23 Karaś i PZL-46 Sum, współpracownika brytyjskich firm Westland, de Havilland i
  Hawker Siddeley, pilota Aeroklubu Warszawskiego i absolwenta Politechniki
  Warszawskiej / Stanisław Paweł Prauss ; podał do druku, wprowadzeniem i przypisami
  opatrzył Edward Malak
  [Pułtusk.] : Wydaw. Aleksander, 2019. - 613 s. : il. ; 25 cm  Przystanek w drodze do Niepodległości : działalność Rady Regencyjnej w latach
  1917-1918 / pod red. Jerzego Gaula, Dariusza Makiłły, Wojciecha Morawskiego ;
  Archiwum Główne Akt Dawnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia
  Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  Warszawa : AGAD, 2018. - 164 s. : wykr. : 24 cm
  ISBN 978-83-950783-2-3  SUSKI PAWEŁ
 
Stowarzyszenia i fundacje : zagadnienia prawne / Paweł Suski. - Stan prawny na 1
  września 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 531 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8124-961-4

  SUTOR JULIAN
 
Prawo dyplomatyczne i konsularne / Julian Sutor. - 13. wyd.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 649 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8160-129-0

  ŚLUPKOV IRENEUSZ ADAM
 
Macedoński problem narodowy w Grecji w dokumentach Komunistycznej Partii Grecji w
  latach 1918-1940 / Ireneusz Adam Ślupkov. - Wyd. 1, dodr.
  Szczecin : Hogben, 2018. - 174 s. : il., mapy, wykr. ; 25 cm


  ŚNIEŻEK EWA
  Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie /
  Ewa Śnieżek, Michał Wiatr. - 2 wyd.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 483 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8107-365-3

  TURKOWSKI ROMUALD
 
Dzieje gminy Łopuszno w latach 1945-2018 / Romuald Turkowski ; Muzeum Historii
  Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu
  Warszawskiego
  Warszawa : MHPRL, 2019. - 620 s., [34] s. tabl. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7901-178-0
  Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz
  Fingas, Marcin Szala. - Wyd. 2
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 353 s. : wykr. ; 25 cm
  ISBN 978-83-8124-969-0


  Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / red. Bartosz Marcinkowski ;
  [poszczególne artykuły omówili] Robert Brodzik, Agnieszka Kaczmarek, Michał Kluska,
  Olga Legat, Bartosz Marcinkowski. - Stan prawny na 1 października 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 334 s. ; 22 cm
  (Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
  ISBN 978-83-8160-038-5
  Wielokulturowy  obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym
  Dzierzgoniu : studia i materiały / [red. nauk.: Daniel Gazda]
  Warszawa : Trzecia Strona, 2018. - 240 s. : il., mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm
  ISBN 978-83-64526-72-5
 

  Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. T.
  2 / red. nauk. Marek Delong, Mira Malczyńska-Biały
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 296 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-599-1


  Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej : w świetle
  wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia : stan w roku 1988 / oprac. zespołowe:
  Andrzej Karpiński [et al.]
  Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2018. - 157 s. ; 18x24 cm
  ISBN 978-83-64407-25-3 
GRUDZIEŃ-STYCZEŃ 2018/2019 R.

  ACHREMCZYK STANISŁAW
 
Wojciech Kętrzyński : kustosz narodowej pamięci / Stanisław Achremczyk. - Wyd. 2
  (zm. i poszerz.)
  Kętrzyn : Kętrzyńskie Centrum Kultury : przy udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
  Wojciecha Kętrzyńskiego ; Olsztyn : przy udziale Ośrodka Badań Naukowych im.
  Wojciecha Kętrzyńskiego, 2018. - 320 s. il. ; 22 cm
  ISBN 978-83-9195-86-8-1
 


  Blask Christianitatis : Akademia Genius loci - zapis zgromadzonych materiałów : album
  wystawy pt. Blask Christianitatis /  red. tomu: Agnieszka Stempin
  Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018. - 148 s. : il. ; 26 cm
  ISBN 978-83-60109-59-5
  Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod red. Przemysława
  Wiszewskiego
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. - 272 s. : rys. ; 21 cm
  (Historia w Działaniu)
  ISBN 978-83-01-20211-8

  CAŁEK GRZEGORZ
 
Rada rodziców po reformie edukacji / Grzegorz Całek. - Wyd. 2 zm.
  Kraków : Impuls, 2018. - 102 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-8095-578-3
 


   CHWEDORUK RAFAŁ
 
Polityka historyczna / Rafał Chwedoruk
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. - 384 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-01-20131-9


  Diagnoza
i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i
  praktyka / pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani
  Kraków : Impuls, 2017. - 299 s. : il., wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8095-296-6


  Dom, codzienność i święto : ceremonie i tradycje rodzinne : studia historyczno-
  antropologiczne / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
  Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2018. - 335 s. : il. ; 25 cm
  (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
  Krakowie ; nr 844, 0239-6025)
  ISBN 978-83-8084-163-5
  Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students' voices 6 / ed. by
  Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder, Patrycja Augustin
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 143 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-567-0


  GAWŁOWSKI ROBERT
 
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł
  Machalski, Krzysztof Makowski. - Wyd. 2 zm. i uaktual., [stan prawny na dzień 31
  sierpnia 2018 r.)
  Warszawa : CeDeWu, 2019. - 438 s. : mapa, rys, wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8102-177-7
  Głos, język, komunikacja. T. 5, W obliczu emocji / [red. tomu Agnieszka Myszka,
  Katarzyna Ita Bieńkowska]
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 195 s. : il., wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-582-3

  KITLER WALDEMAR
 
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe,
  prawno-administracyjne i systemowe / Waldemar Kitler. - [Stan prawny aktualny na dzień
  1 stycznia 2018 r.]
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. - 533 s. ; 23 cm
  ISBN 978-83-8019-971-2
  KLUS-STAŃSKA DOROTA
 
Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. - 278 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-01-20150-0


  Konstytucja Republiki Serbii / tł.z jęz. serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; Biblioteka
  Sejmowa
  Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018. - 136 s. ; 20 cm
  (Konstytucje Świata)
  ISBN 978-83-7666-562-7


  LESZCZYŃSKI MAREK
 
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Marek Leszczyński, Agata
  Gumieniak, Grzegorz Gozdór
  Warszawa : Difin, 2018. - 147 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8085-736-0

  LEWANDOWSKA EWA
 
Pozorność oświadczenia woli : studium cywilnoprawne / Ewa Lewandowska
  Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji UWM, 2018. - 269 s. : wykr. ; 24 cm
  (E-seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM ; 14)
  ISBN 978-83-65992-10-9

  MACIEJAK MACIEJ
 
Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego : Grozny 1994/1995, 1999/2000 / Maciej
  Maciejak
  Zabrze ; Tarnowskie Góry : Inforteditions, 2018. - 591 s. : il., mapy ; 21 cm
  (Bitwy / Taktyka ; 102)
  ISBN 978-83-65982-19-3
  MALEC NORBERT
 
Rola Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostkach
  penitencjarnych w Polsce / Norbert Malec
  Siedlce : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 434 s.
  : wykr. 24 cm
  ISBN 978-83-7051-889-9 
  Małe
formy w literaturze rosyjskiej. 2 / pod red. Kazimierza Prusa
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 141 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7996-552-6


  NOWAK ANDRZEJ
 
Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921 : geopolityka, ody i narody / Andrzej
  Nowak
  Kraków : Wydaw Literackie, 2018. -  457 s. : il. ; 25 cm
 
ISBN 978-83- 08-06569-3


 

  O aktualności "Programu Radomskiego" PPS / red. nauk.: Stefan Budziszewski,
  Krystyn Dąbrowa, Ryszard Łukasiewicz, Jerzy Stefański ; Akademia Humanistyczna im.
  Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Aspra-Jr,
  2018. - 82 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7549-297-2
  ORŁOWSKI WITOLD MACIEJ
 
Inna Polska : 1918-2018 : alternatywne scenariusze naszej historii / Witold M. Orłowski
  Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2018. - 331 s. : il. ; 23 cm
  ISBN 978-83-8062-420-7


  Politologia i uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej / pod red. Bohdana Kaczmarka i
  Mirosława Karwata
  Warszawa : INP UW, 2017. - 267 s. : rys. ; 24 cm
  (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
  46, 1640-8888)

  Przywództwo, etyka, polityka / red. nauk. Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński
  ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych.
  Uniwersytet Warszawski
  Warszawa : Elipsa, 2018. - 261 s. : wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8017-210-4

  RAKOWSKA-TRELA ANNA 
 
Kodeks wyborczy : komentarz do zmian 2018 / Anna Rakowska-Trela, Konrad
  Składowski. - Stan prawny na 25 maja 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 268 s. ; 21 cm
  (Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
  ISBN 978-83-8124-846-4
  RYDLEWSKI GRZEGORZ
 
Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018 : ciągłość i zmiany / Grzegorz Rydlewski ;
  Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
  Warszawa : Elipsa, 2018. - 478 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8017-217-3

  RZESZOTEK MARIUSZ
 
Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli,
  trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek
  Warszawa : Difin, 2018. - 185 s. il. ; 22 ccm
  (Engram)
  ISBN 978-83-8085-731-5

  STANNY MONIKA
 
Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów
  wiejskich : ujęcie przestrzenne / Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk
  Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa : Scholar, 2018. -
  210 s. : il., mapy ; 24 cm + CD-ROM
  (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa ; 2543-5817)
  ISBN 978-83-65390-004-0  Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy / pod red.
  Stanisława Sulowskiego, Jacka Wojnickiego i Jacka Zaleśnego
  Warszawa : INP UW, 2018. - 335 s. : mapa ; 24 cm
  (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
  47, 1640-8888)
 
 


 

  Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa państwa / pod red. Aleksandry
  Gasztold i Michała Brzezińskiego
  Warszawa : INP UW, 2018. - 302 s. : wykr. ; 24 cm
  (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
  49, 1640-8888)

  WRZOSEK MAREK
 
Wojny przyszłości : doktryna, technika, operacje militarne / Marek Wrzosek
  Warszawa : Fronda PL, cop. 2018. - 397 s. ; 23 cm
  ISBN 978-83-8079-018-6 

 
 
 
LISTOPAD 2018 R.

  BARAŃSKI ANDRZEJ
 
Karta nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański, Maria Szymańska, Joanna
  Rozwadowska-Skrzeczyńska. - 10. wyd., stan prawny na 31 marca 2018 r. z
  uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 729 s. ; 22 cm
  (Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
  ISBN 978-83-8124-563-0  BIERĆ ANDRZEJ
 
Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Andrzej Bierć. - 3. wyd., stan prawny na 24
  lipca 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1020 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8124-856-3
  BOCHENEK MICHAŁ
 
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych : wzory decyzji, wniosków i pouczeń /
  Michał Bochenek. - Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 261 s. ; 24 cm
  (Biblioteka Pomocy Społecznej)
  ISBN 978-83-8124-997-3
  Brzozowski WOJCIECH
 
Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. - Stan prawny
  na 1 sierpnia 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 296 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8160-109-2
  Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności
  państwa / red. nauk. Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska ; Wojskowa Akademia Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego
  Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 234 s. : il. ; 23 cm
  (Securitas et Societas)
  ISBN 978-83-8019-838-8
  Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji
  aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty
  Oelszlaeger-Kosturek. - Wyd. 2
  Kraków : Impuls, 2018. - 286 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7587-468-6

  GALICKI JAROSŁAW
 
Charakterystyka prawna mandatu radnego / Jarosław Galicki. - [Stan prawny
  obowiązujący na dzień 26 lutego 2018 r.]
  Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2018. - 350 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-65136-25-1

  Grody i miasta : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XIII
  Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w
  dniach 3-4 czerwca 2017 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka
  Wrzesińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy
  Poznań ; Ląd : MA, 2018. - 153 s., [8] s. tabl. : rys. ; 21 cm
  ISBN 978-83-60109-58-8


 

  Jak
rozpoznać dziecko krzywdzone : poradnik dla osób pracujących z dziećmi i
  młodzieżą / pod red. Anny Grajcarek ; aut.: Beata Ciejka, Danuta Głowaty, Anna
  Grajcarek, Bogusława Liszka-Kisielewska, Agnieszka Majewska-Siwek, Alina Margolis,
  Zbigniew Nęcki, Maria Rybakowa, Jerzy Rzymek, Iwona Anna Wiśniewska, Jolanta
  Zmarzlik. - Wyd. 2, [stan prawny na styczeń 2016 r.]
  Kraków : Wydaw. Fundacji ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2017. - 435 s. :
  il ; 23 cm
  ISBN 978-83-62492-08-4
   


  JĘDRZEJKO MARIUSZ
 
Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić
  dzieci i młodzież? / Mariusz Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak
  Warszawa : Aspra-Jr ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2018. - 272 s. : il ;
  24 cm
  ISBN 978-83-7545-829-9
  Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich / red. nauk. Bożena Taras
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 234 s. ; 22 cm
  ISBN 978-83-7996-547-2  KARDARAS NICHOLAS
 
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak
  wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; [tł.: Agnieszka Jarosz]
  Warszawa : CeDeWu, 2018. - 325 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8102-133-3

  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan
  Gruchman ; aut. Judyta Cabańska, Piotr Ebbig, Bohdan Bruchman, Piotr Idczak,
  Katarzyna Kokocińska, Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska,
  Magdalena Sapała, Magdalena Śliwińska, Łukasz D. Wróblewski. - Wyd. 5
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. - 510 s. : mapy, rys. ; 21 cm
  (Kompendium wiedzy o..)
  ISBN 978-83-01-20055-8  KORNBERGER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA
 
Prawo finansów samorządowych / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner. - Stan
  prawny na 15 maja 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 224 s. : wykr. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8124-789-4
  KOROBOWICZ ARTUR
 
Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. -
  6. wyd. [popr. i uzup.]
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 275 s. ; 24 cm
  (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
  ISBN 978-83-8107-821-4
 
 


  KWATERA ANNA
 
Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna
  Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal
  Kraków : Impuls, 2018. - 209 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-8095-498-4

  MOTYKA WOJCIECH
 
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym
  (1867-1914) / Wojciech Motyka
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 310 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7996-560-1

  Multibibliotekarstwo
: praca zbiorowa /pod red. Mai Wojciechowskiej
  Warszawa : Wydaw. SBP, 2018. - 206 s. : il. ; 24 cm
  (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
  ISBN 978-83-65741-14-1


  Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : komentarz praktyczny, wzory
  dokumentów, procedury / [red. merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin].
  - Stan prawny na 25 maja 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 80 s. ; 30 cm
  (ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 19)
  ISBN 978-83-8124-843-3
  Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : pytania i odpowiedzi / oprac. Lidia
  Marciniak ; aut. Marta Handzlik, Dominik Kucharski, Joanna Lesińska, Agata Piszko,
  Ewa Podgórska-Rakiel, Magdalena Sender. - 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 194 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-8124-959-1

  Organizacje międzynarodowe : rola, znaczenie, funkcjonowanie / red. nauk. Aleksandra
  Kusztykiewicz, Marta Miedzińska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i
  Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
  Warszawa : Aspra-Jr, 2018. - 204 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7545-863-3
 


 


  Państwo w czasach zmiany / red. nauk. Marek Pietraś, Iwona Hofman, Stanisław
  Michałowski
  Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 407 s. : wykr. ; 24 cm
  ISBN 978-83-227-9120-2


  Samobójstwo
/ red. Marek Mozgawa ; aut. Małgorzata Stefaniuk [et al.]
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 439 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-8107-645-6  Samorząd
terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego / red. nauk.
  Bogusław Bębenek, Grażyna Gadomska, Stanisław Kubeł, Andrzej Sęk ; Akademia
  Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2018. - 347 s. : mapa, wykr. ; 24
  cm
  ISBN 978-83-7549-315-3
   Specialist
communication : student training and market demands / ed. by Marcin Grygiel
  and Agnieszka Uberman
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 267 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7996-562-5


  System
rządów w Polsce : (instytucje polityczne w latach 1989-2018) / red. nauk.:
  Konstanty Adam Wojtaszczyk, Ewa Maria Marciniak, Wojciech Jakubowski ;  [aut.:
  Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Ewa Maria Martciniak, Waldemar
  Tomaszewski, Piotr Załęski, Łukasz Zamęcki] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk
  Politycznych
  Warszawa : Aspra-Jr, 2018. - 510 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm
  (Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. nauk. cyklu: Konstanty
  Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; t. 4)
  ISBN 978-83-7545-864-0

  SZCZEPAŃSKI JANUSZ
 
Pułtusk i ziemia pułtuska w epoce walk o niepodległość / Janusz Szczepański ;
  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2018. - 239 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7549-218-7

  SZCZUCKI KRZYSZTOF
 
Ustawa o Sądzie Najwyższym : komentarz / Krzysztof Szczucki. - Stan prawny na 30
  lipca 2018 r.
  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 581 s. ; 22 cm
  (Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
  ISBN 978-83-8124-828-0
  Zmierzch
demokracji liberalnej / red. nauk.: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł
  Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk
  Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
  Warszawa : Aspra-Jr, 2018. - 626 s. : wykr. ; 25 cm
  ISBN 978-83-7545-871-8

  Zygmunt
Wnuk 1942-2016 : życie i praca profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego
  naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody / red. Romuald Olczak
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 183 s. ; 28 cm
  ISBN 978-83-7996-566-3