Strona główna » Centrum Kultury i Języka Polskiego
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Święty Stanisław Kostka - dzieje duchowości (...) - konferencja (21.09.2018 r.) »
   ▪ Zaświadczenie o wpisie do MSBK na rok 2018/2019 »
   ▪ Wiatrak matematyczny - szkolenie dla studentów (9.06.2018 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Centrum Kultury i Języka Polskiego wita na swojej stronie wszystkich,
którym bliska jest humanistyka.

Nasza jednostka  jest  strukturą organizacyjną powołaną przez Rektora dla realizowania zadań związanych z prowadzeniem dydaktyki akademickiej, badań naukowych oraz popularyzowania wiedzy o języku  i kulturze polskiej w środowisku działania Akademii.

Cele działania Centrum wpisują się w cele określone w dokumencie Misja i strategia rozwoju Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (Uchwała nr 4/2016 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 21 maja 2016 r.) i dzielą się na trzy rodzaje: cele edukacyjne, naukowo-badawcze, organizacyjne .

Swoją działalność Centrum Kultury i Języka Polskiego adresuje do społeczności akademickiej  (studentów polskich i zagranicznych ze wszystkich Wydziałów) oraz szeroko rozumianego środowiska lokalnego (&1 p. 2 dokumentu Misja i strategia rozwoju Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora).

Cele merytoryczne Centrum to przede wszystkim: