Strona główna » Rekrutacja
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
REKRUTACJAwybierz kierunek
 

sprawdź jak do nas trafić >>>
kierunek: administracja
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 98 56
  
dorota.bala@ah.edu.pl
 
kierunek: bezpieczeństwo narodowe
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 98 56
dorota.bala@ah.edu.pl

kierunek: historia
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 26
dzebrowska@ah.edu.pl

kierunek: politologia
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 98 62
politologia@ah.edu.pl

kierunek: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter naprzeciwko Kwestury)

tel. (23) 692 97 26, 692 98 62
dzebrowska@ah.edu.pl
 
 

Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

Dziekanat nie przyjmuje wpłat gotówkowych!

Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !


Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

 

sprawdź jak do nas trafić >>>


 Uchwała Senatu AH w sprawie warunków rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu AFiB w sparwie warunków rekrutacji na rok akademicki 2020/2021