| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Każdego studenta uczęszczającego na seminarium dyplomowe obowiązuje napisanie pracy dyplomowej.

Przewodnik pisania pracy dyplomowej w AFiBV >>>

Regulamin procesu dyplomowania >>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU SEMINARIUM DYPLOMOWEGO W R. A. 2019/2020 >>>

Dodatkowa procedura do procesu dyplomowania >>>
 

Wniosek o udostępnienie materiałów potrzebnych od pisania pracy dyplomowej >>>
 

Wniosek o możliwość przeprowadzenia badań potrzebnych do napisania pracy dyplomowej >>>

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki  (kierunek: bezpieczeństwo narodowe), obowiązujące na egzaminach od czerwca 2020 r.


ZASADY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PRAKTYK

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


 

  
do góry