Strona główna » Pomoc materialna
| A A A
polski english руссҝий
Regulamin
Formularze 2018/2019
Kredyty studenckie
Stypendia ministra
Stypendia dla cudzoziemców
 
POMOC MATERIALNA

Sanowni Państwo,

w związku z dołączeniem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora do Grupy Uczelni Vistula nastąpi szereg zmian w funkcjonowaniu systemu pomocy materialnej dla studentów.

1. Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będą regulaminy i zarządzenia Grupy Uczelni Vistula

2. Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

3. Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej
– do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro)
– listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Stypendium

 

Aktualne informacje (regulaminy, informatory, kryteria przyznawania świadczeń, przewodnik USOS itd.)
na stronie internetowej Grupy Uczelni Vistula (link)

 

 

Biuro Pomocy Materialnej Wydział Humanistyczny w Pułtusku
(Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)
mgr Krzysztof Łukawski
ul. Mickiewicza 36 B, pok. 310, III piętro

e-mail: stypendia@ah.edu.pl;
tel.: 23 692 97 21 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)