Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: pedagogika / pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KIERUNEK: PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

tel. (23) 692 97 26
mail: dzebrowska@ah.edu.pl


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(23) 692 98 62

mail: politologia@ah.edu.pl


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/ SZANOWNI STUDENCI,

ze względu na reorganizację Uczelni, w tym m. in. przejście na nowy system obsługi studenta USOS, prosimy o sprawdzenie danych zawartych w systemie (również podpięcie zdjęcia).

Absolwenci studiow I stopnia otrzymali nowy numer albumu na studiach II stopnia. Prosimy sprawdzić poprawność numerów.

Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.Ze względu na reorganizację Uczelni wszelkie informacje dotyczące m.in. numeru rachunku bankowego, loginu do USOS-a, umowy o zasadach odpłatności za studia, itp. będą wysyłane na adresy mailowe studentów lub zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej (również bez logowania).

 

W przypadku problemów z logowaniem, albo generowaniem konta w USOSwebie (same problemy techniczne), należy wysłać maila na adres mailowy: ict-help@vistula.edu.pl

Adres mailowy służy tylko zgłaszaniu problemów technicznych - na pozostałe maile odpowiedzi nie będą udzielane.

Dziekanat nie generuje haseł, nie rozwiązuje problemów z logowaniem ani nie przesyła maila do pomocy technicznej!!! Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dot. logowania do USOS-a prosimy pisać na: ict-help@vistula.edu.pl

 


Szczegółowe plany zajęć (plany mogą ulec zmianie):

Aktualizacja 5 listopada:

I rok studiów I stopnia >>>

I rok jednolitych studiów magisterskich >>>

II rok studiów I stopnia >>>

III rok studiów I stopnia:

specjalność:


I rok studiów II stopnia (aktualizacja 4 grudnia) >>>

Prosimy Państwa o sprawdzenie swoich danych w sysytemie USOS. Absolwenci studiow I stopnia otrzymali nowy numer albumu na studiach II stopnia. Prosimy sprawdzić poprawność numerów. 


II rok studiów II stopnia (aktualizacja 5 listopada):

specjalność:

 

 WYKAZ SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH  z przypisanymi salami >>>


 


Z przyjemnością informujemy,
że Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
daje możliwość uruchomienia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, na które serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498


Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 709/2014 z 23.10.2014 r. wydała ocenę POZYTYWNĄ w sprawie kształcenia na kierunku "pedagogika" prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  >>>