Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: bezpieczeństwo narodowe / politologia
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / POLITOLOGIA

ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
pokój 8 (parter) 

kierunek: politologia
tel.(23) 692 98 62
politologia@ah.edu.pl

kierunek: bezpieczeństwo narodowe
tel. (23) 692 98 56  
e-mail: dorota.bala@ah.edu.pl


Dziekanat (sekcja studencka)


 

Dziekanat czynny:

Dziekanat Wydziału mieści się w pokoju nr 8 (parter, naprzeciwko Kwestury).

Dziekanat nie generuje haseł, nie rozwiązuje problemów z logowaniem ani nie przesyła maila do pomocy technicznej!!! Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dot. logowania do USOS-a prosimy pisać naict-help@vistula.edu.pl


Aktual;ności:

REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/ SZANOWNI STUDENCI,

ze względu na reorganizację Uczelni, w tym m. in. przejście na nowy system obsługi studenta USOS, prosimy o sprawdzenie danych zawartych w systemie (również podpięcie zdjęcia).


Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.


Termin odbioru legitymacji zostanie podany wkrótce.


Szczegółowe plany zajęć (plany mogą ulec zmianie).

Aktualizacja 18 października.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I rok studiów >>>

II rok studiów >>>

III rok studiów >>>

 

POLITOLOGIA

I rok studiów >>>

II rok studiów >>>

specjalność: współpraca międzynarodowa >>>
 


Ze względu na reorganizację Uczelni wszelkie informacje dotyczące m.in. numeru rachunku bankowego, loginu do USOS-a, umowy o zasadach odpłatności za studia, itp. będą wysyłane na adresy mailowe studentów lub zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej (również bez logowania).

 

W przypadku problemów z logowaniem, albo generowaniem konta w USOSwebie (same problemy techniczne), należy wysłać maila na adres mailowy: ict-help@vistula.edu.pl

Adres mailowy służy tylko zgłaszaniu problemów technicznych - na pozostałe maile odpowiedzi nie będą udzielane.


Informujemy, że w Państwa indeksach elektronicznych zostały zamieszczone zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów prowadzonych przez prof. Tomasza Nałęcza (dostępne po zalogowaniu)


POLITOLOGIA 

Wyznaczone terminy poprawkowe zaliczeń/egzaminów:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


 


Politologia w Pułtusku najlepsza wśród uczelni niepublicznych w Polsce według najnowszego rankingu "Perspektyw"


  POZYTYWNA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ  

dla kierunku bezpieczeństwo narodowe


 

  POZYTYWNA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 15/2014

z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie oceny jakości kształcenia

na kierunku politologia

prowadzonym na Wydziale Nauk Politycznych

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia

wydało ocenę pozytywną


Na skróty:

Przydatne linki:

Logo Mozilla FirefoxGet Adobe ReaderOpenOffice

Przeglądanie dokumentów pakietu MS Office: Word Viewer | Excel Viewer | PowerPoint Viewer